"Yatırımların maliyet toplamı 22 milyar 691 milyon TL’dir"


Yatırımlarda dönem itibari ile yaklaşık yüzde 7 nakdi gerçekleşme sağlandığını aktaran Vali Yavuz, "2022 yılı yatırımlarının maliyet toplamı 22 milyar 691 milyon TL’dir. 2022 yılı ödenek toplamı ise 7 milyar 548 milyon TL olup, dönem sonu itibariyle bu ödeneklerden yapılan harcama toplamı ise 506 milyon TL’dir. Yılın ilk üç ayında yıl ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 7’dir. Fiziki gerçekleşme oranı yüksek olan yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması, henüz ihale edilmemiş projelerin ihale süreçlerinin hızlandırılması, yatırımların takip edilerek ortaya çıkan sorunların çözülmesi için kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılması önem taşımaktadır. Afetlerden dolayı oluşabilecek can ve mal kayıplarını azaltmak ve önlemek, Afet risk azaltma bilincini oluşturmak, kaynakların etkili kullanımını sağlamak, afet nedeniyle yapılan harcamaları azaltmak amacıyla ilk afet risk azaltma planı hazırlanmıştır. Planda yer alan eylemlerin gerçekleştirebilmesi için sorumlu ve destekleyici kurumların azami gayret göstermeleri gerekmektedir. Yatırım niteliğinde olan İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP), İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen bir yatırım takip sistemi ile izlenecektir" diye konuştu.